За една неделя, две задачи

Снимка като за списание, снимка, К.Стоичков
Взимане на проби, снимка К. Стоичков
Взимане на проба, снимка К. Стоичков

За неделното пътешествие на 19 февруари 2023г. до Лакатник тръгнахме Коста, Живко, Ради (аз), Рая, Васко, Стан, Ируш, Никола, Деси, Славея и Светльо.
Както се бяхме разбрали още във вторник, на сбирката в клубното помещение, се разделихме на две групи, с две различни задачи.
К. Стоичков, Ж. Петров, Н. Станчев, С. Асенов и В. Георгиев се заеха със  „Зиданка”   -  разширяване на стеснения и вадене на камъни в блокажа. Дневниците на „Зиданка” вече са умело описани от Коста и затова ще наблегна повече на втората задача, която е свързана с проекта по ФНИ: КП-06-М61/8 „Нетуберкулозните микобактерии в пещерни биофилми и карстови реки в България и свързаните с тях инфекции“, в който нашият клуб има важната роля да събира проби.
За третото пробовземане се бяхме подготвили с две прониквачки – една за събраните проби и втора, по-голяма, в която събрахме стерилните контейнери, пликовете, спирта за дезинфекция, ръкавици, аптечката, резервни батерии и т.н небходимости. В багажника на колата сложихме транспортна кутия с голяма вместимост и достатъчно на брой охладители за хладилна чанта (ледарки), за да сме сигурни че транспорта на пробите до лабораторията в НЦЗПБ ще бъде безупречен.
Пътуващите от „Люлин”, логично пристигнахме преди пътуващите от „Младост” и вместо да чакаме да пристигнат останалите аз и Рая взехме няколко проби от водата на езерцето (както му казват „Бъбрека”) до ресторант „Пещерата” и от почвата. После се спуснахме до р. Искър и също събрахме проби от вода и почва. Времето беше топло, много слънчево и вече се забелязваха първите пролетни акценти -  цъфнали горски теменужки, дрян и зелени тревички и разни такива малки красоти.
Описахме детайлно пробите в „Специалният оранжев тефтер”, който заради предишните пробовземания вече изглеждаше доволно омазан с глина и оръфан, та се оказа, че не е най-подходящото средство за опис на проби на терен.
Докато се занимавахме с тези дейности на паркинга, пред ресторанта, вече се бяха събрали всички. Едни се преобличаха, други сърбаха горещо кафенце, обсъждайки организацията за деня и разни други интересни въпроси. Направихме си, вече стана традиция, снимка с чистите дрехи и прониквачки.
Първо се организира и тръгна групата за „Зиданка”, а в екипа за вземане на проби останахме- К. Стоичков, Р. Емилова, Р. Антова, И. Лазаркевич, Д. Серкеджиева, Сл. Костадинова и С. Желязков.
Първоначалната идея беше да вземем проби от Житолюб, но водата беше доста и се ограничихме само с една проба от тихите води откъм брега. След което тръгнахме към Крайпътната пещера. Още на входа събрахме доста паяжини и две проби от глината. В края на пещерата беше доста сухо и при огледа не установихме нещо интересно за пробовземане, затова излязохме и продължихме по пътеката нагоре, като влязохме през изкуствения вход в Темната. Под тръбата имаше доста локви, а в нишите гуано и паяжини, та събрахме много проби. Като стигнахме до  „Фурните” вече бяхме взели стотната проба за проекта (водна проба от локвите при пресата на т.100 от картировъчната антена, което го приехме като знамение за успех). Да му мисли Юлето*, създадохме й сериозна лабораторна работа. Едно от предизвикателствата при пробовземане е да можеш да  опишеш точното място откъдето си взел пробата, за да вземеш втора проба от същото място някога във времето, ако се наложи. Имахме голям късмет с описването, защото немалка част от пробите бяха близо до точките от картирането, едно неочаквано и полезно тяхно приложение. После се отправихме към „Жабарника”, от там до „Жеково езеро” и излязохме през главния вход. Коста и Славея отидоха към „Зиданка”, а останалите направихме кратка почивка за сандвич и чаша чай и след това и ние отидохме в „Зиданка”, хем да вземем проби и от там, хем да видим как се справя другата група. Според вече изработения алгоритъм първо взехме проби от входа и от привходните части. Доволно количество налепи от стените, гуано и вода от локви. В дъното на пещерата, преди тесняка, заварихме Васко и Никола да си бъбрят. Васко беше много впечатлен от тесняка, защото докато го минавал успял да си вкара глина във врата. Всъщност това беше „Пещерното кръщение” на Васко и, честно казано, не изглежда да му бъде последното влизане в пещера. Напротив, явно му хареса и май ще е първият записал се за тазгодишния курс „Пещерняк”.
След кратка раздумка всички излязохме навън и тръгнахме към колите, освен Стан, Коста и Живко, които останаха да поработят още малко из дълбините на „Зиданка”.
Когато стигнахме до паркинга вече се здрачаваше. Преоблякохме се набързо, прехвърлихме пробите в транспортната кутия, пихме по една бира от караваната (за шофьорите имаше друг избор -  студена вода или топъл чай) и тръгнахме към София. 
Така разказано събирането на проби не звучи да е нещо особено и да изисква кой знае какво, но още в началото разбрахме, че нещата съвсем не са толкова прости. Направихме анализ на предишните две пробовземания и за третото успяхме да оптимизираме процеса. С всяко следващо вземане на проби ставаме все по-добри в тази дейност. Поне това е моето наблюдение.
*Юлето – гл. ас. Юлияна Атанасова, ръководител на проект финансиран от ФНИ, № КП-06-М61/8 на тема: „Нетуберкулозните микобактерии в пещерни биофилми и карстови реки в България и свързаните с тях инфекции“, базова организация Национален център по заразни и паразитни болести – НЦЗПБ.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.