Международна експедиция "Света Гора Атонска'2016"

За автора: 

Н. Милославлевич, картиране в "Голямото водохващане" манастир  "Св.Великомъченик Георги Зограф".
Алексей Жалов в близост до водохващането за "Викентиевата чешма" манастир  "Св.Великомъченик Георги Зограф".
Участниците в експедицията: Константин Стоичков, Неманя Милославлевич, Иля Агапов и Алексей Жалов.

Успешно приключи международната експедиция на Света Гора Атонска. От 7-ми до 15-ти октомври, се състоя 5-тата по ред международна експедиция по проекта "Изследване на пещерите на Света гора Атонска - Гърция". Тази фаза на проекта беше организирана от Българското пещерно дружество (БПД) и се проведе под ръководството на Алексей Жалов (Българско пещерно дружество и пещерен клуб ”Хеликтит”- София; К. Стоичков от пещерен клуб „Хеликтит“-София; Илья Агапов от Руското географско дружество (Санкт Петербург); Неманья Милославлевич - Комисия по спелеология при Планинарският съюз на Сърбия (пещерен клуб „Двиг“-Владичин Хан). Експедицията беше транспортно осигурена от Димитър Генов от БПД и нашия добър приятел Стоян Гребенаров, на които искрено благодарим. Провеждането й би било невъзможно без логистична подкрепа на сериозната помощ от висшите сановници на славянобългарския манастир "Св.Великомъченик Георги Зограф", за което им изказваме сърдечни благодарности. И този път, работата по достигането на естествените карстови обекти бе силно затруднена от гъстата и изключително бодлива растителност при което изследователите трябваше буквално да си пробиват път използвайки лозарски ножици. Въпреки пресечения терен и посочената трудност, в околностите на манастира са открити и картирани 21 нови обекта с обща дължина от 390 м. Както обикновено, те могат да бъдат поделени в две категории – естествени и изкуствени подземни кухни. Общо 8 от проучените обекти са естествени карстови обекти, като 5 от тях са пещери, а 3 са ниши. Най-голямата от проучените пещери е с дължина 23 метра. 7 от пещерите са образувани в резултат на карстовите процеси, а две от тях имат тектонски произход. Открити са неопровержими белези за това, че 4 от естествените пещери са използвани от монасите за подслон, място за живеене или стопански нужди. Най-голямата от тези пещери е т.н . «Голямата пещера със зида». Проучените изкуствени пещери могат да бъдат разделени най-обща на 3 категории: водохващания, дренажни галерии и канали. Монасите от „Зограф“ наричат водохващанията «майки». Те са изградени под земята с цел осигуряване на вода за питейни и стопански нужди на манастира. По време на експедицията са изследвани и картирани 5 такива обекта. Всички те функционират, но за разлика отпреди сега водата се изпраща до местоназначението й чрез пластмасови тръби. Най-дългото водохващане е 63 метра и е изградено през 1862 г. В него бе открита прилепна колония с приблизителния брой от 250 екз. подковоноси прилепи (Rhinolophidae). В двете най-дълги водохващания беше събран и богат биоспелеологичен материал. Втората по дължина «майка» е т.нар. «Аерото» - 53 метра, а трето от тази категория е водохващането на «Викетниевата чешма» - 43 м. Проучени бяха също и 6 подземни отводнителни съоръжения. Те събират и или отвеждат повърхностни или обратни води. Интересно е да се добави, че в повечето от обектите се наблюдават зародиши, а дори и по големи образувания – предимно цевични сталактити. След поредната експедиция броят на проучените в рамките на проекта подземни обекти нарасна на 176. Междувременно, бяха локализирани и нови обекти. Очаква се нашите проучвания на Света гора Атонска да продължат през април 2017 г.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.