Пробовземане 11.02.2023г. с. Боснек.

Пред Духлата. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
На бхода на Пепелянката. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Пробовземане. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

На 11.02. направихме второто пробовземане по проект по ФНИ: КП-06-М61/8 „Нетуберкулозните микобактериив пещерни биофилми и карстови реки в България и свързаните с тях инфекции“. За целта се събрахме 6 души Радослава Грозданова, Васил Георгиев, Ирина Лазаркевич, Никола Станчев, Силвия Костадинова и Константин Стоичков. Предварително Ради беше избрала района на с. Боснек и пещерите разположени там за първите пробовземания по проекта.
 
Събрахме се в 10:30 часа пред пещера Духлата. Метеорологичните условия бяха повече от подходящи, слънчево и топло време и отсъствие на тъй характерния по поречието на Струма силен и неприятен вятър „кривец“. Ради ни направи кратък инструктаж, преоблякохме се за влизане, подредихме две прониквачни торби с багаж и контейнери за пробовземане. Решихме първия обект да е Духлата, привходните части на вход Б. Васко остана да пази колите, каза, че не му се цапа.
 
Входът беше обилно затрупан със сняг. Напъхахме се всичките и на широкото си разпределихме задачите. Ради и Ируш щяха да взимат проби от основната галерия, а аз с Никола и Силвето решихме да влезем малко по-навътре. След характерно качване и два тесняка се попада в красива галерия в която има синтрови локви. Никола и Силвето взеха проби от водата, утайката, глината и от прилепното гуано. Не ни отне много време и на входа се събрахме с другата група, които бяха извършили същите дейности. В тази част на пещерата преброихме десетина зимуващи прилепа от вида Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).
 
Втората пещера за деня беше Дупката под асфалта. През сравнително тесен вход се попада в широка и висока галерия на места с красиви образувания и няколко тесни разклонения. Докато останалите взимахме проби от водата, глината, гуаното и от слузести налепи по стените около входа, Ради ги номерираше и описваше. Силвето намери на стената нещо много приличащо на гъба. В крайната възходяща част има красиви образувания от калцирани корени на дървета. Пещерата се явява зимно местообитание на 24 прилепа от вида Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).
 
Третата и последна пещера за деня беше Пепелянката. Междувременно ни свършиха запасите от контейнерчета за пробите и се наложи да ходя да разтоваря прониквачката и да взема празни. Щателно беше огледана входната зала. От там се взеха доста проби. Пак се разделихме на две групи. Една по-бърза напред да оглежда и да взима проби. Успяхме да вземем проби от синтровите локви преди „лагера“, от прилепно гуано (с интересни жълти налепи) и глината. Събрахме се в крайните части и там повторихме процедурата. Пешерата е топла и в нея се забелязват не повече от 10 прилепа от вида Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Събрахме доволно количество проби. Контролното време ни изтече и отново бяхме на „горната земя“. Беше настанало време да си ходим, в момента когато слънцето се скри и настана як студ.
 
Получи се добра стиковка като за начало. За такива дейности оптималната група е 5-6 души. За следващите пътувания за пробовземане, допълнително ще се разбираме във вторниците на клуб. Следващите пробовземания ще са от пещери в района на Искърското дефиле и Понор планина. 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.