Пещерен клуб „Хеликтит“ София организира курс „Пещерняк“ 2020

Подземни красоти от най-дългата пещера в България-"Духлата". Снимка: Живко Петров ПК "Хеликтит" София.
"Въжена акробатика". Снимка: Константин Стоичков. ПК "Хеликтит" София.
Картографиране на пещера... Снимка: Живко Петров ПК "Хеликтит" София.

Обучителен курс за всички, които искат да се запознаят с подземния свят, да изпитат емоция и да преминат границата си на комфорт.
 
Курсът ще предлага следните забавления:
Ще се научим да връзваме възли, да се движим по въжета
във всичките посоки, да се въргаляме в калта и да се
мокрим в река.
Ще се спускаме на дълбоко, ще се качваме високо, ще
мечтаем заедно, ще се забавляваме безкрайно!
Ще открием красотата на природата чудата, ще забравим
самотата, ще научим нещата нужни под земята,
Ще се потим от тежестта на торбата и ще споменаваме
съдбата, но ще бъдем възхитени и ще бъдем себе си.
И ще срещаме и прилепи, и зверове прозрачни, и кристали
приказни, и неща археологически, а и приятели разбира се!
 
Условия:
Курсовете се провеждат веднъж годишно в периода септември-декември с общо времетраене малко над три месеца.
 
В курсовете могат да се записват хора на различна възраст, като младежи и подрастващи (непълнолетни) от 14 до 18 годишна възраст задължително представят декларация от родител. Всеки желаещ да се включи в курса трябва да представи медицинско.
 
Участниците в курса използват специализираната екипировка за преодоляване на отвесни пасажи и проникване в пропастни пещери за времето на курса. Получават в електронен вариант всички учебни помагала свързани с обучението им, както и конспект с най-важните лекции.
 
Всеки завършил курса може да бъде приет за член на сдружението и заплащайки годишен членски внос. Участва в изследователските дейности на клуба, получава пълен достъп до материалната база, архива с информация и има право на глас в годишното общо събрание.
 
Заниманията се провеждат от квалифицирани инструктори. Теоретичните занятия са в клубното помещение всеки вторник или четвъртък от седмицата. Лекциите са с времетраене до час. Практическите занятия се провеждат през почивните дни (събота и/или неделя). Докато метеорологичните условия позволяват практическите занятия са двудневни! 
 
Бивакуването е на палатки. През студените месеци се бивакува в хижи и в някои по-топли пещери (подземен бивак).
 
В края на курса се полага практически и теоретичен изпит (тест). Преминалите успешно изпита получават документ за придобита квалификация „Пещерняк”.
 
Клубът не обучава височинни работници и иманяри!
 
Къде и кога?
Заповядайте да се запознаем и да обсъдим подробностите, а ако ви уловим интереса и да се запишете: 15.09. (вторник) 2020 г. от 18:30 ч. в клубното помещение на ул. Кирил и Методий №42, сградата в двора, последният етаж, в дъното на коридора.
 
Първото практическо занятие ще се проведе на 19.09. (събота) 2020г. В Темната дупка при гара Лакатник.
 
Цена: 180 лв. (таксата може да се плати разсрочено на две вноски!)

ЗА КОНТАКТИ: helictit.info@gmail.com

Начало: 

2020-09-15-18:30

Край: 

2020-12-20

Организатор: 

Сдружение Пещерен клуб "Хеликтит" София
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.