Пещерна експедиция Бански Суходол 2021

Циркус Бански суходол. Снимка: Стефан Стаменов.

Покана за участие; Invitation for participation

Кой? Who?

Speleo club Helictit

СПК Академик - София

Кога? When?

- от 21.08.2021 до 06.09.2021 г.

- from 21.08.2021 to 06.09.2021

Къде? Where?

- на територията на циркусa Бански Суходол, Северен Пирин

- in the circus of Banski Suhodol, Pirin Mt, Bulgaria

Задачи, Goals:

- екипиране и оборудване на подземен бивак в пещерната система 9-11; еquipment and re-equipment of the cave system 9-11 and set up of the underground camp

- картиране и проучване на новооткрити през 2017-2020 година нови участъци в дънната част на пещерата; сave survey of the newly discovered parts from 2017 - 2020

- установяване на целеви видове прилепи в циркуса; research on target bat species

Таксата за участие е 15 лв. на ден. Събраните финанси се изразходват за храна, наем на коне и други потребни продоволствия!

The expedition fee is 15 BGN per day. The fees include food and the fee for horses which will transport the equipment to the Base camp.

Желаещите да участват следва да отправят заявка за участие на следните адреси: Application forms have to be submitted to:

helictit@abv.bg

http://www.akademic.org/?page_id=597

Начало: 

21.08.2021

Край: 

06.09.2021

Организатор: 

Сдружение Пещерен клуб "Хеликтит" София и СПК "Академик" София.
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.