Годишно, Отчетно-изборно събрание на Сдружение Пещерен клуб „Хеликтит“ София 2016

Годишно, Отчетно-изборно събрание на Сдружение Пещерен клуб „Хеликтит“ София 2016

На 03-ти декември 2016 в клубното помещение от 11 часа се проведе годишно, отчетно-изборно събрание.
След избирането на протоколчик и членовете на съответните комисии беше гласуван следният дневен ред:
1. Годишен отчет за дейността на клуба.
2. Финансов отчет.
3. Материалната база.
4. Избор на нови членове на клуба
5. Избор на нов УС и нов председател.
6. Приемане на експедиционен план.
7. Разни.
Бяха прочетени годишните отчети за дейността, материалната база и финансите. След това се гласува приемането на отчетите, с което ОС освободи от отговорност УС.
За нови членове на клуба бяха гласувани: Петър Христов, Антония Станкова-Дойчева, Аспарух Дойчев и Мартин Върбанов. Трифон Василев си поднови членството.
Поради изтичането на мандата на УС се премина към гласуване на нови членове на УС за периода 2017-2020 година (четири годишен мандат по устав).
Премина се към номинации за бъдещите членове на УС, като досегашният председател Константин Стоичков сподели, че няма да се кандидатира за нов УС и помоли присъстващите да не го издигат като кандидатура.
 
Предложени са:
- Яни Макулев
- Иван Петров
- Симеон Ненков
- Мирослава Рударска
- Петър Христов
- Христо Христов
- Милен Кръстев
- Мирослава Христова
- Антония Станкова-Дойчева
- Ася Андонова
- Ивайло Иванов
- Трифон Василев
 
Иван Петров, Симеон Ненков, Петър Христов, Милен Кръстев, Ася Андонова и Антония Станкова-Дойчева си правят самоотвод поради заетост и лични причини.
 
Премина се към гласуване.
Резултатите след гласуването са:
- Яни Макулев - 18 гласа
- Мирослава Рударска - 16 гласа
- Мирослава Христова - 14 гласа
- Ивайло Иванов - 14 гласа
- Трифон Василев - 7 гласа
- Христо Христов 10 гласа
 
За новия УС са избрани Яни Макулев, Мирослава Рударска, Мирослава Христова, Ивайло Иванов и Христо Христов.
 
Премина се към избор на председател, който трябва да се излъчи от новоизбрания управителен съвет.
 
Резултатите от гласуването са следните.
- Яни Макулев - 5 гласа
- Мирослава Рударска - 5 гласа
- Мирослава Христова - 0 гласа
- Ивайло Иванов - 6 гласа
- Христо Христов 2 гласа
 
За председател е избран Ивайло Иванов.
 
Беше обсъден и гласуван годишен експедиционен план на клуба.
По предложение на Константин Стоичков основните приоритети на клуба за годината са сведени до следните проекти: Темната Дупка, Карлуковския район, Бански Суходол, Пролетно-есенен сбор, Курс „Пещерняк“ вътрешноклубни курсове.
 
В точка разни бяха обсъдени въпроси касаещи, проблеми с финансирането на клуба, такси за вътрешните курсове, работа по различни проекти касаещи изследователски и природозащитни дейности, сайта на клуба, стационарното екипиране на някои от пещерите в които клубните членове провеждат изследователска дейност.
Решено е традиционната коледна сбирка на клуба да се проведе на 21 декември (сряда) в „Спорко“. 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.