Експедиция „Атон“ 2018- „Пролет“

Участниците в експедицията от ляво на дясно: Йордан Йорданов, Алексей Жалов (ръководител), Ладислав Цветков, Милен Кръстев и Константин Стоичков.
Красиви натечни образувания от "Водохващането при прасковата градина". Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Входът на "Гранитната морска пещера при пристан Йоаница". Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

В периода 13.05-19.05 успешно приключи 8-мата поредна изследователска експедиция за проучването на пещерите и подземните обекти на територията на Света гора Атонска-Гърция. За четвърти пореден път експедицията беше организирана от Българското Пещерно Дружество (БПД) с главен ръководител Алексей Жалов. В нея взеха участие членове на клуба, пещерното дружество и техни приятели: Алексей Жалов (БПД, ПК „Хеликтит“ София),  Константин Стоичков (ПК „Хеликтит“ София), Милен Кръстев (ПК „Хеликтит“ София), Йордан Йорданов  (БПД) и Ладислав Цветков (БTV).
 
За времето на експедицията  бяха изпълнени по-голямата част от заплануваните дейности.
 
Продължени бяха изследванията в района на българския манастир „Св. Великомъченик Георги Зограф“. Проучвания се извършиха както в изкуствени подземни обекти, така и в естествени пещери.
 
Основаният акцент падна върху заснемането на документален филм с работно заглавие „Подземните тайни на Зограф“. Заснети бяха кадри в едни от най-интересните подземни обекти в района, водохващанията: „Горната майка“, „Ватопедска майка“, „В  праскововата градина“, „ Старата пералня“, „Голямото подземие под двора на манастира“, „Манастирските подземия с водния резервоар“, „Подземието на пристанището“, както и „Пещерата на Св. Козма“, „Пещерата на 12-те Св. Апостоли“, „Голямата морска пещера“ и др.  С благословията на монашеското братство, освен проучвателните дейности,  бяха заснети  кадри от архитектурата  и бита на манастира.
 
Не по-маловажна задача беше събирането на  подземна фауна от водохващанията разположени на границата с манастира Ватопед, проучени през октомври 2017-та година. Важността се определяше и от факта, че по време на предната експедиция беше намерен нов вид за науката бръмбар. Във връзка с неговото описване от италиански специалисти,  се  налагаше да се съберат още няколко екземпляра  от него. Събирането на подземна фауна се извърши  от; Алексей Жалов, Константин Стоичков и Милен Кръстев във водохващанията: „Горната майка“, „Ватопедска майка“ и „Голямото подземие под двора на манастира“. Заснета беше и голямата прилепна колония във „Водохващането при старата пералня“. При осъществените  теренни обходи бяха картирани седем неголеми пещери, част от които бяха набелязани от предишни експедиции. В близост до манастира Ксенофонт бяха картирани „Морската пещера при аязмото Св.Георги“ и Пещерата зад скита „ Св. Парашкева“ .  Първата от тях  е абразивна (прибойна)  морска пещера  образувана  в мрамори, а другата е доиздълбана и иззидана поклонническа нишав същата скала. На крайморската пътека  под манастира Дохиар бяха картирани две малки пещери „Фурната“ и „Диаклазата“. Морски пещери бяха картирани и в района на пристаните на манастирите Костамонит и Хилендар (пристан Йоаница), образувани от морската абразия в мрамори, гранити и анфиболи. Безспорно най-интересно бе  откриването на пещерата в прилежащата  на нашия манастир местност „Черният вир“, за която бяхме получили сведение от  отецГавраил . В нея групата се натъкна на зидове и керамика, ясно свидетелство, че пещерата е била използвана от монаси пустинници. Пещерата е карстова, образувана по поредица пукнатини, има два входа и  дължина 28 метра.
 
Набелязани бяха още обекти за следващите експедиции. Не бе  осъществен първоначалният замисъл за проучване на  дерето на под скита „ Св. 12 Апостоли“  и околностите на манастира Костамонит,  което поради буйната и твърде бодлива растителност се оказа трудно проходимо.Надяваме се, че този обход да бъде осъществен през идната есен. След тази експедиция броя на картираните подземни обекти нарасна на 209.  Атон постепенно ни разкрива своите тайни!
 
В периода 13.05-19.05 успешно приключи 8-мата поредна изследователска експедиция за проучването на пещерите и подземните обекти на територията на Света гора Атонска-Гърция. За четвърти пореден път експедицията беше организирана от Българското Пещерно Дружество (БПД) с главен ръководител Алексей Жалов. В нея взеха участие членове на клуба, пещерното дружество и техни приятели: Алексей Жалов (БПД, ПК „Хеликтит“ София),  Константин Стоичков (ПК „Хеликтит“ София), Милен Кръстев (ПК „Хеликтит“ София), Йордан Йорданов  (БПД) и Ладислав Цветков (БTV).
 
За времето на експедицията  бяха изпълнени по голяма част от заплануваните дейности.
 
Продължени бяха изследванията в района на българският манастир „Св. Великомъченик Георги Зограф“. Проучвания се извършиха както в изкуствени подземни обекти, така и в естествени пещери.
 
Основаният акцент падна върху заснемането на документален филм с работно заглавие „Подземните тайни на Зограф“.Заснети бяха кадри в едни от най-интересните подземни обекти в района, водохващанията: „Горната майка“, „Ватопедска майка“, „В праскововата градина“, „ Старата пералня“, „Голямото подземие под двора на манастира“, „Манастирските подземия с водния резервоар“, „Подземието на пристанището“, както и „Пещерата на Св. Козма“, „Пещерата на 12-те Св. Апостоли“, „Голямата морска пещера“ и др.  С благословията на монашеското братство, освен проучвателните дейности,  бяха заснети кадри от архитектурата  и бита на манастира.
 
Не по-маловажна задача беше да се събере подземна фауна от водохващанията разположени на границата с манастира Ватопед, проучени през октомври 2017-та година. Важността се определяше и от факта, че по време на предната експедиция беше намерен нов вид за науката бръмбар. Във връзка с неговото описване от италиански специалисти,  се  налагаше да се съберат още няколко екземпляраот него. Събирането на подземна фауна се извърши  от; Алексей Жалов, Константин Стоичков и Милен Кръстев във водохващанията: „Горната майка“, „Ватопедска майка“ и „Голямото подземие под двора на манастира“. Заснета беше и голямата прилепна колония във „Водохващането при старата пералня“. При осъществените  теренни обходи бяха картирани седем неголеми пещери, част от които бяха набелязани от предишни експедиции. В близост до манастира Ксенофонт бяха картирани „Морската пещера при аязмото на манастира Ксенофонт“ и Пещерата зад скита „ Св. Парашкева“ .  Едната от тях еабразивна (прибойна)  морската обзуватав мрамори, а другата е доиздълбана иззидана поклонническа ниша също образувана мрамор. При манастира Дохиар бяха картирани две малки пещери „Фурната“ и „Диаклазата“ разположени на крайморската пътека  под манастира. Морски пещери бяха картирани и в района на пристаните на манастирите Костамонит и Хилендар (пристан Йоаница), образувани от морската абразия в мрамори, гранити и анфиболи. Безспорно най-интересно бе  откриването на пещерата, за която бяхме получили сведение от  отецГавраил „Обитавана пещера в местността Черният вир“  прилежащ на нашият манастир. В нея групата се натъкна на зидове и керамика, ясно свидетелство, че пещерата е била използвана от монаси пустинници. Пещерата е карстова, образувана по поредица пукнатини, има два входа и  дължина 28 метра.
 
Набелязани бяха още обекти за следващите експедиции. Не бе  осъществен първоначалният замисъл за проучване на  дерето на под скита „ Св. 12 Апостоли“  и околностите на манастира Костамонит,  което поради буйната и твърде бодлива растителност се оказа трудно проходимо.Надяваме се, че този обход да бъде осъществен през идната есен. След тази експедиция броя на картираните подземни обекти нарасна на 209. 
 
Атон постепенно ни разкрива своите тайни!

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.