Постигнати резултати от експедиция "Бански суходол" 2016

Експедиция „Бански суходол 2016” беше организирана от софийските клубове СПК „Академик” София и ПК „Хеликтит” София. В нея взеха участие пещерняци от от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПК “Под ръбъ” – Церово, ПКСУ „София“, ПК „Приста“ Русе, ПК „Черни връх“ София и участници не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от Tomasz Pawlowski от Wisokogorski Krakow- Полша.
 
Метеорологични условия:
По време на експедицията наблюденията които извършихме бяха, че снежниците и снежните тапи в пещерите бяха значително по-малки и стопени от предните експедиции. Това е и втората експедиция от последните 15 по време на която времето беше често много лошо, преваляваше, имаше гръмотевични бури, градушки, чести мъгли и не рядко силен и студен североизточен вятър. Температурите се понижаваха вечерно време чувствително, но не фатално, като не падаха под нулата. Може би и заради дъждовното време имаше изключително много каменопади в циркуса. За момента все още смятаме, че подходящият период за провеждане на експедицията е от 20-ти август до средата на септември. Тук може да се добави обаче, че досега не е имало едно и също време в две поредни години, и на тази надморска височина винаги може да има изненади.
 
Организационни:
Експедицията беше съпътствана и с някои трудности, касаещи намирането на товарни коне. Въпреки това бяха намерени товарни животни от страна на дирекцията на НП „Пирин“ и експедицията започна навреме. Проблем имаше с придвижването на багажа защото самарите на конете не бяха прогонени и на качване, както и на слизане падаха и придвижването беше бавно. Благодарение на хората от НП „Пирин“ пътеката беше разчистена от нападали дървета и това благоприятстваше лесното придвижване по нея. Поради ангажираност на организаторите и финансови проблеми някои важни материали като „пауър банка“ бяха закупени и качени по време на експедицията. Беше закупен нов генератор, който се повреди на два пъти и това затрудни зареждането на батериите и акумулаторите. Не успяхме да осъществим и телефонна връзка с подземният лагер. Вероятно някъде кабела по трасето е прекъснат. Много от заявилите хора участие не се качиха и това допълнително затрудни финансово организаторите и експедицията като цяло. Липсата на дигитализирана топография също така затрудни работата ни по терен. Проблем беше и ниската посещаемост на експедицията поради което голяма част от предвидените цели и задачи отпаднаха. Всичките тези организационни неуредици трябва да бъдат премахнати, както и трябва повече хора да се включат в организацията.
 
Главен приоритет „Бански суходол“ №9-11
За времето на експедицията беше работено основно по търсенето на продължение на пещерата и увеличаване на дължината и денивелацията и. Още на предварителното ходене бяха открити много перспективни нови части от членовете на ПК „Хеликтит“ София; Георги Красимиров (БПД) и Симеон Ненков, където те попаднаха на меандър дълъг около 150 метра с поток, в който не достигнат край, нито по течението на потока, нито срещу течението му, и се усеща силно и студено въздушно течение. За съжаление по време на експедицията този участък не беше намерен. Участъка където са намерени тези части са блокажни и това затруднява намирането им, както и факта, че по време на експедицията Георги Красимиров е на експедиция в Иран, а Симеон Ненков участва в Национална експедиция в Австрия. Пещерата беше екипирана през вход № 11 и по време на експедицията този вход на системата беше използван за постоянно и не беше екипирано през вход № 9. В дънните части бяха проверени отново няколко места, като в „дънната фуния“ Филип Енчев от ПК „Под ръбъ“ Церово установи наличието на тясна и не толкова запушена с камъни пукнатина която е перспективна за работа. Чува се водата! Група в състав Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Филип Енчев ПК „Под ръбъ“ Церово, Радослав Ненкин ПКСУ „София“ и Диана Неева ПК „Черни връх“ София разгледаха някои от възходящите разклонения и установиха, че поне на две места има силни въздушни течения. Група в състав: Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Ивайло Бакалов ПКСУ „София“ и Анна Филчева ПКСУ „София“ измерихана на няколко места дебити на подземните потоци. Взеха също така от няколко места проби от седиментите в пещерата. Картираха в дясното възходящо разклонение над лагера с което е свързаха картировката от предишната година. По идея на Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе с помощта на Боян Шанов СПК „Академик“ София беше предприето изкачване на комина над така наречените „Качвала“ в началната част на системата. Там Теодор Кисимов изкачвайки се заби 7 упори и изкачи 30 метра широк комин. Следва стеснение последвано от уширение с голям и лабилен камък след което има широка камина която преминава в по-тясна камина (участък с височина 22 метра) и достигна до стеснение от което се вижда още 3-4 метра и завой. Заедно с Константин Стоичков и Боян Шанов разглеждат електронната карта след като с Боян Шанов са направили теренен обход и благодарение на това, както и след измерване посредством GPS на проекциите сметнахме, че потенциалният нов вход към системата е БС № 63 А. Последвалата картировка от същият екип показва, че това вдига денивелацията на пещерата с 18 метра и тя става – 354, + 18 метра или общо 372 метра. Което автоматично я прави втора по дълбочина в България. Теодор Кисимов подпомогнат от Боян Шанов и Константин Стоичков предприе разкопаване при което успяхме да слезем на около 1.50 метра дълбочина в обекта, който представлява пресичане на пукнатини запълнени с пръст и камъни. Лошите метеорологични условия в края на експедицията попречихада се продължи с разкопаването на обекта. Последвалата операция „Ушенце“ при която е направихмевръзка посредством радиостанции и удряне по скалата доказа, че евентуалният нов вход към системата е именно обект БС № 63 А. Връзката беше осъществена от Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София и Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София и Боян Шанов СПК „Академик“ София. 
 
Други пещери и теренни обходи:
Теренни обходи в циркуса бяха извършени от: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша, Христо Христов ПК „Хеликтит“ София, Боян Шанов СПК „Академик“ София, Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе, и Диана Неева ПК „Черни връх“ София.
Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша намериха и картираха пещера в характерния улей под „Църна могила“. Пещерата е с малки размери (дължина 11 метра при денивелация от + 1 метър). Нейният пореден номер е БС № 78 („Скалолазка“). Екип в състав: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша и Христо Христов ПК „Хеликтит“ София извършиха проучвания в БС № 71. Снежната тапа на пропастта е видимо разтопена. На около - 5 метра от входа в най-североизточната част снегът е стопен и се вижда продължение. Ефросина достигна до преодолимо стеснение между тапата и скалата. Има опасно надвиснали камъни. Трябва да се разкопае сняг още малко. Видимо пещерата продължава и се усеща въздушно течение. Провериха и БС № 73. Забелязаха, че и в нея няма снежна тапа. Извършиха теренен обход до БС № 6. Нивото на снежната тапа е на - 4 метра под входа. Изградената и разрушена от тежестта на снега конструкция за капак виси над тапата на няколко останали здрави стоманени въжета заедно с голямо количество сняг и лед. В процеп между скалата и снега в северната част камъка пада около 20 метра. В БС № 20 също установиха, че няма снежна тапа. Tomasz Pawlowski провери ново пропадане в сипеите под „Кутелата“. Диаметърът му е около 15 метра с дълбочина 10 метра. Вижда се основна скала, но и много камъни. Според него е опасно за работа. Смята, че е добре да се наблюдава като потенциален обект защото може и да отпуши. Боян Шанов и Теодор Кисимов провериха един нов обект под „Кутело“ намерен от Боби по време на предварителното ходене, но се оказа, че е силно запушен с камъни. Същата е и съдбата на БС № 49 А. Боян Шанов се изкачи до отвор разположен на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“. Обектът представлява ниша намираща се на върха на разломна пукнатина със заличка дълга около 5 метра. Цялата е в мъхове и влага. Преминава в тясна и запушена с камъни цепка от която не се усеща въздушно течение. Боян Шанов и Константин Стоичков предприеха влизане в БС № 23. Оказва се, че пропадането в нея е около 5 метра. Вижда се лед в дълбочина. Въпреки срутванията се усеща силно въздушно течение. Провериха се всички пропадания в района. От всичките се усеща въздушно течение. Боян Шанов влезев БС № 57. Леденият „език“ от миналата година е стопен. Доста по широко е пространството вътре, но същите големи камъни запушват пътя в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Поради липса на участници не бяха предприети изследвания в голяма част от набелязаните перспективни обекти, както и в района под „Кутелата“, където все още има пещери и обекти в които не е влизано до сега.
 
Наблюдения по състоянието на различни обекти в циркуса и нивото на снежните им тапи:
БС № 1 (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 6 – 4 метра.
БС № 7 (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 8 – 8 метра.
БС № 9 – 5 метра.
БС № 10 – 4 метра.
БС № 10 А – 5 метра.
БС № 11 – 4 метра.
БС № 12 няма снежна тапа!
БС № 13 – 3,5- 4 метра.
БС № 15 няма снежна тапа!
БС № 20 няма снежна тапа!
БС № 21 няма снежна тапа!
БС № 22 статична, без въздушно течение!
БС № 23 срутване и стопена снежна тапа, силно въздушно течение, опасна за работа!
БС № 24 статична, без въздушно течение!
БС № 38 статична, без въздушно течение!
БС № 39 статична, без въздушно течение!
БС № 41 – 7 метра.
БС № 42 няма снежна тапа!
БС № 45 А-Б (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 46 статична, без въздушно течение!
БС № 49 А запушена безнадеждно с камъни!
БС № 50 няма снежна тапа! Чува се река с голям дебит под камъните!
БС № 57 тапата е стопена, има малко лед, усеща се въздушно течение!
БС № 66 статична, без въздушно течение!
БС № 71 – 5 метра.
БС № 72 статична, без въздушно течение!
БС № 73 няма снежна тапа!
БС № 76 няма снежна тапа, трябва да се вадят много камъни.
 
Обекти:
Ново пропадане под „Кутело“ Запушено с камъни за наблюдение.
Нов обект под „Кутело“ запушено безнадеждно с камъни!
Ново пропадане в близост до БС № 39 все още е малко но е за наблюдение.
Пропадания в близост до БС № 22 всичките със силно въздушно течение перспективни за разчистване!
Ниша в разломна цепнатина на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“ в близост дъ БС № 30. Дължина около 5 метра преминава в теснина не се усеща въздушно течение!
Обект в сипеите под „Котешкия чал“ усеща се много силно въздушно течение. Опасен и труден за разчистване! Най-близката основна скала е на около 10 метра от него.
 
Биоспелеология:
Константин Стоичков влезе в БС № 22. Има доста гуано. Намерена е и е извадена кост за определяне.
 
Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2016 изказва специални благодарности на:
 
-Ръководството на Национален парк "Пирин" и г-н. Мартин Лазаров Директор на дирекция, контрол и охрана за изключителната помощ с намирането на товарни коне и за неоценимата логистична помощ.
-г-жа. Ирина Матеева - БДЗП заради изключителната логистична поткрепа.
-г-н. Борислав Бечев Държавен експерт в Националната служба за защита на природата към МОСВ за помощта и връзката с НП „Пирин“ при намирането на товарни коне.
-Яни Макулев ПК „Хеликтит“ София за акумулаторният перфуратор.
-Теодор Кисимов ПК "Приста" Русе за добрите идеи, изкачването на комина, картирането му с което денивелацията на БС № 9-11 се увеличи значително и без който резултатите на експедицията нямаше да са същите.
-Ефросина Христова ПК „Под ръба“ Церово и Tomasz Pawlowski за помощта при пазаруването на храната и превоза на експедиционният багаж и участниците в експедицията към Банско.
-Филип Енчев, ПК „Под ръба“ Церово, Радослав Ненкин, ПКСУ „София“, Михаил Хаджитодоров, Траяна Хаджитодорова и Млен Кръстев ПК „Хеликтит“ София за закупуването на материали и качването им в циркуса.
-Христо Христов ПК „Хеликтит“ София за свалянето до Банско и даването на гарегата за ремонт.
-Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София за помощта при намирането на транспорт за прибирането и превозването на багажа до София.
-Ивана Еленкова ПК „Хеликтит“ София за превозването на багажа до София.
-Ася Андонова ПК „Хеликтит“ София за отдаването на колата си за превозването на багажа до София.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.