Съвместен мониторинг с приятели от Българското Дружество за Защита на Птиците на скалолюбиви видове птици в района на гара Лакатник и село Заселе

Лакатнишките скали. Снимка: Константин Стоичков.
Пещера Таваните. Снимка: Константин Стоичков.
Входът с гнездото. Снимка: Димитър Градинаров. БДЗП.

На 24 май беше проведен мониторинг на скалолюбивите птици, които обитават скалите в близост до перспективни пещери за изследване на гара Лакатник.
 
В началото на месеца от клуба пуснахме писмо до Българското Дружество за Защита на Птиците за консултация и съдействие относно няколко пещери намиращи се на скалните венци над Темната дупка и Зиданка. След кратка консултация получихме подкрепа от БДЗП да дойде Димитър Градинаров с нас и да направи мониторинг с дрон в местността.
 
 
Предварително беше извършен теренен обход в района на който посетихме пещерата „Таваните“. На скална площадка на един от високо разположените входове на пещерата има гнездо на Черен щъркел (Ciconia nigra). В самата пещера има 3 потенциални комини за продължение. Отделно при посещението установихме, че от тези комини се усеща силно и студено, като на входа на Темната дупка въздушно течение. Проверихме и останалите пещери в масива, но пещерата „Комините“ остава най-перспективна за продължение. В близост на същия скален венец на височина около 40 метра има разположени още два недостъпни входа, които могат да се достигнат само с алпийска/пещерняшка техника или с дрон.
 
Проверката на място установи, че гнездото на Черните щъркели е обитаемо. Женската птица е в гнездото и мъти. Бяха установени следните скалолюбиви птици: Черен щъркел (Ciconia nigra), Алпийси бързолети (Tachymarptis melba), Скални лястовици (Ptyonoprogne rupestris), Скални гълъби (Columba livia) и Червеношипа ветрущка-Керкенез (Falco tinnunculus). Провериха се и недостъпните входове във високата част на скалите. Дясно разположената на кадрите от дрона изглежда по-скоро голяма ниша или малка пещера, светла и пълна с наслаги от глина. ляво разположената изглежда перспективна и, че продължава.
 
Като заключение трябва да се отбележи, че птиците са навлезли в гнездовия си период и всякакви дейности около и в местообитанията им би довело до сериозно безпокойство. Ако ще се извършват изследователски дейности, то те ще бъдат съобразени с времето на миграция на Щъркелите и ще бъде извършено през месец октомври или ноември.
 
На път за София, беше извършено наблюдение на скали намиращи се в близост до село Заселе на които от клуба мислим даподготвим тренировачен ТЕВ полигон. Проверката показа, че скалите не се обитават от защитени видове и там може да се направи предвидения полигон.

Специални благодарности на Стойчо Стойчев (Директор Природозащита) и Димитър Градинаров от Българското Дружество за Защита на Птиците за оказаната подкрепа.
 
Добрата комуникация и използването на нови, добри практики биха допринесли за по-ефективна природозащита между НПО организациите със сходни цели на дейност.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.