Проучвания в Бегличкият дял на Западна Стара планина

Милановският карстов район се вписва в границите на Бегличкия дял на Врачанската планина. Той се простира между Дружевската седловина и долините на реките Ботуня, Бяла, Черна, Златица и Искър. Под въздействието на тектонските и хидрогеоложките фактори варовиците изграждащи масива са силно окарстени. Наблюдават се всички видове повърхностни и подземни карстови форми - валози, въртопи, пропасти и пещери. Първите проучвания в района се провеждат от Ж. Радев в началото на ХХ век, а резултатите от тях са публикувани през 1915 г. в монографията му "Карстови форми в Западна Стара планина". Според известните източници на 11 май 1931 г. Н. Радев и П. Енглиш осъществяват спускане в пропастта "Чавките" (- 63 м) и така полагат началото на изследването на подземния корст. Повторно спускане в известната пропаст правят на 22 и 23 ноември 1958 г. П. Недков, П. Берон и С. Пенчев. По нататъшни проучвания на района започват през 1977. г., когато пещерняците от клуб "Алеко", София откриват пропастите Йосова яма (- 52 м.) и "Драги камък"(- 37 м.) и картират "Чавките". В периода 1980 - 1984 там се провеждат няколко значителни експедиции на ПК "Искър", София в резултат, на което биват картирани 13 нови пещери и пропасти, между които е и пропастта в мина “Герана” (-92 м). Междувременно тук са работили и пещерняци от клубовете; "Веслец" Враца, "Пъстринец" Монтана, "Еделвайс" София, СПК "Академик" София, "Планинец" София и "Иван Вазов" София.
Автор: Алексей Жалов.

Нови проучвания:

Районът на „Милановското плато“ и пещерите разположени там отдавна предизвикват интерес сред пещерняците. Не случайно в един доста дълъг период от време, 2001-2010 г. от клуба ежегодно провеждахме експедиции там. Още в самото начало интереса за района беше разпален от Алексей Жалов, с който изследвахме в горепосочения район множество пещери и пропасти.... линк...

След 2010 година обаче ходенията из района секнаха. В периода 2016-2018 г. Бяха направени няколко теренни обхода и проучвания в периферията из скалните венци между „Турски дол“, и селата Свражен и Оплетня.

През 2019 година, след не малка пауза от почти 10 години решихме със Симеон Ненков и Алексей Жалов да рестартираме инициативата с проучването на пропастните пещери разположени на платото. И докато преди основната задача беше да се проучат и картират неизвестните пещери и пропасти, в основата на новите проучвания този път стоеше идеята да се погледнат след доста дълга пауза, някои от проучените, дълбоки пещери в района на връх „Соколец“ и мина „Герана“ и да се даде нова яснота за перспективата им за евентуални продължения.

През ноември месец 2019 година, в рамките на двудневна практика на курс „Пещерняк“2019, бяха посетени пропастните пещери Чавките и Йосова яма. И двете пещери имат потенциал за продължения. Безуспешно беше търсена пропастта Брънчо валог. Взе се решение през лятото на

2020 година да направим лека експедиция и да се продължи започнатото в Чавките и Йосова яма, да се локализира и провери пропастта Брънчо валог, както и да се търсят нови пещери и пропасти.

През пролетта на 2020 г. Беше направено едно ходене на Семова яма по инициатива на Симеон Ненков (има още няколко влизания след това). Поради ред причини, по време на лятното ходене през 2020 г. се работи само в Йосова яма, като беше напреднато с около метър в стеснението, вижда се евентуално продължение и се усещаше силно течение от вън на вътре почти в цялата пещера и най-осезаемо на дъното. Бяха открити и нови части от Симеон Ненков след пандюл на втория отвес в пещерата и беше установено, че тя ще трябва да се прекартира. Въпреки направения теренен обход не беше намерена пропастта Брънчо валог, но се влиза в Соколецката дупка да се изясни перспективата и за продължение. Беше решено да се направи ходене по време на практиките на курс „Пещерняк“ 2020 през месеците октомври и ноември, както и да се поканят пещерняци от други клубове за съвместна работа в набелязаните пещери. При повече желаещи има достатъчно интересни пещери и пропасти в района и тепърва ще излизат интересни открития.

През есента на 2020 г. направихме двудневна експедиция в която се включиха хора и от други клубове (“Стринава“ гр. Габрово, ПКСУ „София“ и ПК „Под ръбъ“ Церово), по време на която се работи на две групи в Йосова яма. Напредна се значително, пещерата беше прекартирана от пещерняци от ПК "Под ръбъ" Церово (непредадена до 2023 година!). Годината завършихме с теренен обход по идея на Алексей Жалов на скалните венци на „Русинов дял“ между селата Свражен и Оплетня.

През 2021 г. беше работено в Семова яма от пещерняци от ПК „Под ръбъ“ Церово. Беше проверена и пропастната пещера Драги камък, отново от екип сформиран от Симеон Ненков.

През 2022 г. В района прониквания и изследвания правят пещерняците от ПК „Искър“ София. Проверени са пропастните пещери Коритската яма, Драги камък, Гьозова яма и др. През пролетта на 2022 направихме едно разузнавателно влизане в Пършевишка яма и оценихме перспективите и.
Лятото на 2022 г. направихме ново ходене пак в смесен екип (ПК „Хеликтит“ София, ПК „Под ръбъ“ Церово, ПКСУ „София“ и ПК „Искър“ София) по време на което се продължи с работата на дъното на Йосова яма и бяха картирани новите и части. Отново ходене на Йосова яма и Чавките направи Симеон Ненков с пещерняци от ПК „Под ръбъ“ Церово през декември, за което не беше оповестено в клуба. Работено е на дъното и пещерата е продължена с около 4-5 м етра в дълбочина.
Това породи полемики и на Годишното Общо събрание на клуба взехме решение, ако времето позволява в началото на 2023 г. Да направим клубна експедиция за прекартиране и работа на дъното на Йосова яма. 
Автор: Константин Стоичков.
Показани са от 11 до 12 от общо 12 резултата

МИЛАНОВСКИТЕ БАИРИ 2001

Милен Кръстев ПК "Хеликтит" София на входа на една от пещерите под вр. "Соколо". Автор: Алексей Жалов ПК "Хеликтит" София, БПД.
Магдалена Стаменова ПК "Хеликтит" София на фона на "Кобилени стени". Автор: Алексей Жалов ПК "Хеликтит" София, БПД.
Конскантин Стоичков ПК "Хеликтит" София в опит за резширяване на дънното стеснение в "Кобилина дупка". Автор: Алексей Жалов ПК "Хеликтит" София, БПД.

Началото (разказва А. Жалов)
Денят е 19 май, а часа 9,15. Автобусът потегли от гара Лакатник преди минути и вече уверено се сучеше по шосейните серпантини опасващи Турски дол. След като пристигна "задъхан" в Миланово, Милен и аз го освободихме от присъствието си и поехме по стария път за Враца. Крайната ни цел беше кошарата в местността Корита, където живееха приятелите ми Гьозо, жена му Ана и бай Кольо Бруса. Опитах се да бързам въпреки тежката раница, за да ги срещна по-скоро сякаш с това щях да изкупя греха си, че не ги бях посещавал почти три години.

Страници

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.